Ordinær generalforsamlingen

Den 29. januar 2020, kl. 19.00 på HUSET, Hasseris

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg (3 medlemmer)
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Valg af formand (i lige årstal)
9. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Venlig hilsen

Kirsten Ahlgren, formand

8. januar 2020

Hvem er på valg?

Bestyrelsen

 • Kirsten Ahlgren, valgt 2018 for 2 år på valg i 2020
 • Karin Jakobsen valgt 2018 for 2 år på valg i 2020
 • Siv Nielsen valgt 2018 for 2 år på valg i 2020
 • Lars Winther valgt 2019 for 2 år på valg i 2021
 • Jakob Jepsen valgt 2019 for 2 år på valg i 2021
 • Lars Skovfoged valgt 2019 for 2 år på valg i 2021
 • Oscar Vela valgt 2019 for 2 år på valg i 2021

Supp.

 • Maibritt Biegel
 • Lene Horn Andersen

Revisorer

 • John Mørch
 • Karin Knudsen

Revisorsuppleant

 • Birgit Jensen