Kontakt

Aalborg Kunstpavillon kan kontaktes på
E- Mail: info@kunstpavillonaalborg.dk

eller ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.